ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Загальноосвітняшкола І – ІІ ступенів  КЗ « Староосотський дитячий обласний протитуберкульозний санаторій» -це структурний підрозділ педагогічної служби санаторію, що забезпечує потреби дітей у загальній середній освіті. Відповідно до Бюджетного кодексу України видатки на утримання здійснюються за рахунок Державного бюджету України. Фінансування здійснюється за рахунок Міністерства охорони здоров’я. Школа здійснює свою діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством. Статутом санаторію.

Головною метою школи є реалізація права дітей, які потребують тривалого лікування та реабілітації, на безперервну загальну середню освіту.

Основні завдання щколи:

-загальноосвітня підготовка дітей, що потребують тривалого лікування, яка є складовою частиною комплексної кваліфікованої медико-психолого-педагогічної реабілітації:

-педагогічна корекція особистості дитини та здобуття знань в обсязі навчальної програми загальноосвітньої школи визначеної Державним стандартом освіти;

-створення умов для здійснення безперервної загальної середньої освіти;

-розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватись;

-формування громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, вибору професії, реалізації шляхів подальшої освіти, відповідальності за свої дії.

В школі навчаються діти Кіровоградської області. А саме: тубконтактні  діти, діти, які мають гіперергічні реакції туберкулінового тесту, стан латентної туберкулінової інфекції, локальні форми туберкульозу по І-ІІІ категорії. В загальноосвітній школі відсутній постійний  учнівський контингент у зв’язку з тим, що хворі діти направляються на лікування, оздоровлення та ізоляцію сімейного тубвогнища протягом року з індивідуальним терміном лікування від 3 до6 місяців.

У школі встановлена така мережа класів:                                               

Дошкільна група; I ступінь – початкова школа 1 – 4 класи – термін навчання чотири роки;  II ступінь 5 – 9 класи – термін навчання 5 років;  Приймання учнів до школи здійснюється на основі поступання їх  на лікування в санаторій згідно документів (довідки, табеля успішності та характеристики) з основної школи. По закінченню лікування учні одержують довідку з оцінками за термін навчання в загальноосвітній школі. В позаурочний час робота з дітьми проводиться вихователями груп.

Школа здійснює навчальний процес за денною формою навчання. Заняття в школі проводяться в першу половину дня, відповідно до розкладу з 9 00 до 12 55.. Основною формою роботи школи є урок. Тривалість уроку становить 35 хв. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку дітей.Перерви між уроками враховуються до робочого часу вчителя. Першаперерва- 10 хв, друга-30 хв, третя-10 хв, четверта-10 хв.Школа працює за 6-денним робочим тижнем.

Домашні завдання виконуються учнями під контролем  вихователя в другу половину дня.Зміст, обсяг і характер іх визначається вчителем з урахуванням психо –фізіологічних та індивідуальних особливостей і можливостей дітей, рівня знань, іх стану здоров’я..

Навчально-виховний процес у школі санаторію здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.   

Робочий навчальний план школи затверджується Міністерством охорони здоров’я України, враховуючи особливості стану здоров’я дітей. Дані плани скорочені, у зв’язку з тим, що діти в санаторії проходять курс лікування, але зміст програм при цьому не скорочується.

Школа санаторію працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Мовою навчання в школі є українська, що відповідає Положенню про школу та навчальним планам. Навчально-виховний процес здійснюється на основі особистісно-орієнтованого підходу до навчання, його темпу, адаптації, змісту й обсягу навчальних завдань, з урахуванням індивідуальних можливостей учнів.

У приміщенні школи є 9 класних кімнат, фізкабінет, кімната народознавства, кабінет лікувальної фізкультури, майстерня, кімната праці (для дівчаток), на території закладу спортивний зал, спортивний майданчик, басейн, танцмайданчик, клуб.

При санаторії є бібліотека, в якій знаходяться підручники, періодична література, методичні посібники та художня література. Бібліотекар обслуговує учнів та працівників санаторію на абонементі і в читальному залі, організовує і здійснює інформаційну роботу, виставки.